قصه‌ی یک غول بیابانی

قصه‌ی یک غول بیابانی - علی آموخته نژاد طرز نوشتاریش واسم یکم عجیب بود :/ ولی خوب بودم خوشم اومد :دی و فقط نمیدونم چرا وسطش یه داستان دیگه اومد؟ :-اس
کاغذش هم خیلی خوب بود متفاوت از بقیه کتاب های چاپی بود