درباره‌ی ترجمه

درباره‌ی ترجمه - Paul Ricoeur, مدیا کاشیگر متنش انقدر سخته که نمیتونم بخونمش. احتمالا بعدا وقتی بزرگ شدم میخونمش :)