سه گانه بارتیموس - طلسم سمرقند

سه گانه بارتیموس - طلسم سمرقند - Jonathan Stroud, محمد قصاع ساعت 5 و ربع صبح و من این کتاب رو برای بار دوم خوندم :)
شاید ریویو نوشتم شاید هم ننوشتم. ولی دوباره خوندن این کتاب برام لذت بخش بود. :)