شاهزاده ایرانی # 1

شاهزاده ایرانی # 1 - کارلا جابلونسکی, حسین شهرابی دلم میخواست 5 بدم ولی با این پایان مزخرفی که گیرم اومد 4 میدم! :/
اینکه خودم میتونستم پایان داستان رو رقم بزنم جالب بود! تا حالا کتابی اینجوری نخونده بودم. :دی